Аудиокниги

для изучающих русский язык как иностранный

Все книги / Константин Георгиевич Паустовский «Снег»

Читает МАРИНА РУНОВА

Читает МААН АЛЬСАЛАМИН,
студент 6 курса Медицинского Института
ТГУ им. Г. Р. Державина,
г. Амман, Иорданское Хашимитское Королевство

Старик (сущ., м. р.) Облетевший Берёзовая (прил., ж. р.) роща (сущ., ж. р.) Накликали (гл., пр. вр.) Домишки (сущ., мн. ч.) Потрескивать (гл.) Керосиновая (прил., ж. р.) лампа (сущ., ж. р.) Пушкино (им.собств.) Лазарет (сущ., м. р.) Городок (сущ., м. р.) Неуклюжий (прил.) Броненосец (сущ., м. р.) Береговая оборона Расстроенный (прил., м. р.) рояль (сущ., м. р.) Не позволять (не позволяли) (гл.) Его карточка (сущ., ж. р.) Нахмурить (гл.), нахмурив брови Не припомните? (гл.) Запорошил (гл., пр. вр.) стёкла Папироса (сущ., ж. р.) Отворять (гл.) калитку (сущ., ж. р. калитка) Кусты сирени Увертюра (сущ., ж. р.) Отчизна (сущ., ж. р.) Вихрастый (прил., м. р.) Колодезная (прил., ж. р.) вода (сущ., ж. р.) Кувшин (сущ., м. р.) Ветхая (прил., ж. р.) Прихожая (сущ., ж. р.) Нахальный (прил., м. р.) Румяная (прил., ж. р.) Обрусевший (прил., м. р.) Починка (сущ., ж. р.) примусов (сущ., м. р. примус) Ватник (сущ., м. р.) Валенки (сущ., мн. ч.) Сизое (прил., ср. р.) небо (сущ., ср. р.) Растравлять себе сердце Вздрогнуть (гл.) Перила (сущ., мн. ч.) Фуражка (сущ., ж. р.) Прорубь (сущ., ж. р.) Тотчас (нареч.) Крыльцо (сущ., ср. р.) Сени (в сенях) (сущ., мн. ч.) Окликнуть (гл.) Милостивой (прил., ж. р. милостивая) Китель (сущ., м. р.)
Старий, дід (іменник, ч. р.) Який облетів, що облетів, облетілий; який опав, що опав, опалий (дієслово) Березовий (прикметник, ж. р.) гай (ім., ж. р.) Накликали (діє., минулий час) Хатинки (ім., мн. ч.) Потріскувати (діє.) Гасова (прик., ж. р.) лампа (ім., ж. р.); гасниця Пушкіно (ім’ясобствінне ) Лазарет, шпиталь (ім., ч. р.) Містечко (ім., ч. р.) Незграбний (прик.) Броненосець (ім., ч. р.) Берегова (прик.) оборона (ім., ж. р.) Розладнаний (прик., ч. р.) рояль (ім., ч. р.) Не дозволяти (не дозволяли) (діє.) Його карточка (картка) (ім., ж. р.) Нахмурити (діє.), нахмурити брови Не припоминаєте? (діє.) Запорошив (діє, минулий час) скла Цигарка (ім., ж. р.) Відчиняти (діє) хвіртку (ім., ж. р.) Кущ (ім., ч.р.) серені (ім., ж. р.) Увертюра (ім., ж. р.) Відчизна (ім., ж. р.) Чубатий, вихрястий (прик, мн. ч.) Кринична (прик, ж. р.) вода(ім., ж. р.) Глечик, глек (ім., ч. р.) Стара, ветха (прик, ж. р.) Передпокій (ім., ж. р.) Нахабний (прик, ч. р.) Рум,на (прик, ж. р.) Зросійщенний (прик, ч. р.) Полагодження (ім., ж. р) примусов (ім., ч. р. примус) Ватяник, ватник (ім., ч. р.) Валянки, повстяки (ім., мн. ч.) Сиве (прик, ср. р.) небо (ім., ср. р.) Розвередити собі серце Здригатися, стинутися (діє.) Поручні (ім., мн.ч.) Кашкет, картуз (ім., ч. р.) Полонка (ім., ж. р.) Зараз, негайно (прислівник) Ганок, рундук (ім., ср. р.) Сіни (в сінах) (ім., множинна) Окликнути (діє.) Милостивий, ласкавий (прик, ж. р.) Кітель (ім., ч. р.)
Старик (сущ., м. р.)
老人 lǎorén, 老头子 lǎotóuzi (阳性名词)
1. 老头儿, 老者(指年老的男子); 〈口语〉老头子(指年老的丈夫或父亲)
седой старик 白发苍苍的老头儿
дряхлый старик 衰迈的老人
сердитый старик 好生气的老头子
2. [复]老人(包括男人及女人); 老一辈; 〈口语〉(年老的)双亲
Жил он со своими стариками, отцом и матерью. 他和自己的两位老人—父亲和母亲住在一起。
3. 〈口语〉老手, 老工人, 老职员(指经验多、阅历广、资格老的); 〈运动〉年龄较大的运动员
Берёзовая (прил., ж. р.) роща (сущ., ж. р.)
Берёзовая是берёзовый的阴性形式。(形)桦树的; 桦木制的
роща (阴性名词)小树林
Накликали (гл., пр. вр.)
накликать[完] (1)что(迷信中)说谶语; 说不吉祥的话或做忌讳的事招来(不祥的事)
накликать беду 说不吉祥的话招来灾祸
Накликали是动词накликать的过去式
Домишки (сущ., мн. ч.)
домишко〔阳性名词〕дом 房子的指小表卑
Домишки是домишко的复数形式
Потрескивать (гл.)
(未完成体动词)<口语>有时(或部分)间断, 出现空当, 没及时补位
— А какова была роль капитана на (футбольном) поле? — Напоминал партнёрам о тренерской установке. Если защита потрескивала, спешил к ней, «подкручивал гайки». -队长在(足球)场上的作用是什么呢? -提醒队友牢记教练的布置. 如果防守出现空当, 要及时补位, "把螺丝拧上"
发出一阵阵轻微的干裂声, 不时轻轻噼啪作响(作干裂声)
Дрова потрескивают в печке. 劈柴在炉子里发出一阵阵噼啪的响声。
Керосиновая (прил., ж. р.) лампа (сущ., ж. р.)
Керосиновая是керосиновый的阴性形式。(形)煤油的; 以煤油作燃料的, 烧煤油的
лампа(阴性名词)灯, 灯泡, 电子管, 真空管,
Пушкино (им.собств.)
普希金诺,城市名。位于俄罗斯莫斯科州,莫斯科东北约30公里处,地处俄罗斯平原中部。
Лазарет (сущ., м.р.) 阳性名词
1. 〈军〉(小规模的)医院
походный лазарет 行军医院
полевой лазарет 野战医院
полковой лазарет 团医疗所
Он лежал в партизанском лазарете. 他住在游击队小医院里治疗。
2. (军队, 学校的)医院, (军舰的)病房, 医务所, 诊疗所
医院, 医务所, (阳)(军队中的)小医院
полковой лазарет 团医院
Дома у меня — целый лазарет. <转, 口, 谑>我的一家全病了
Городок (сущ., м.р.) 阳性名词
1. город1 解的指小; 小城市; 镇, 市镇
маленький городок 小城市
уездный городок 小县城
провинциальный городок 外省的小城镇
городок-спутник 卫星城(大城市周围的小城市)
2. (大城市中某种专门的)地区; 场
медицинский городок 医院区
университетский городок 大专院校区
военный городок 军营, 兵营(地区)
гимнастический городок (露天的) 体操场
парашютный городок 〈 空〉跳伞场
Неуклюжий (прил.) (形)
粗笨的, 笨拙的, 迟钝的, 拙劣的, -ая, -ее; -юж, -а, -е
1. 笨拙的; 粗笨的, 笨重的
неуклюжий человек 笨手笨脚的人
неуклюжий диван 笨重的(长)沙发
2. <转>拙劣的
~ая фраза 不流畅的句子.
Броненосец (сущ., м.р.)
, -сца[阳性名词]〈旧〉
1. (十九世纪末二十世纪初的)装甲舰, 铁甲舰
2. 〈旧〉披甲兵
Береговая оборона
沿岸防御; 海防; 海岸防御 Расстроенный (прил., м.р.) рояль (сущ., м.р.)
Расстроенный(阳性形容词)
1. 失去队形的, 溃散的, 紊乱的
расстроенный ые ряды противника 敌人的溃散队伍
2. 受到损失的, 败落的; (被)破坏的
расстроенный ые дела 衰败的事业
3. 有病的, 病态的, 不正常的
расстроенный ое здоровье 衰弱的身体
расстроенный ые нервы 不正常的神经
4. 音不准了的, 音调不正的
Рояль расстроен, надо позвать настройщика. 钢琴的音不正了, 应该叫一个调琴师来。
5. 受到妨碍的, 受到挫折的
расстроенный план 受到阻挠的计划
6. 伤心的, 心绪不佳的, 心灰意懒的
расстроенный вид 伤心的样子
Он сегодня чем-то расстроен. 他今天不知因为什么事心绪不佳。
рояль(阳性名词)大钢琴, 三角钢琴
Не позволять (не позволяли) (гл.)
позволять(未完成体动词)允许; 许可; 使有可能
кому-чему, 接不定式及что 或无补语 允许; 许可; 使有可能
Его карточка (сущ., ж. р.)
карточка(阴性名词)1. 卡片; 名片2. 磁卡3. 证, 票; 券4. <口>相片, 照片
Нахмурить (гл.), нахмурив брови
(完成体动词)皱起, 蹙起(眉, 额等); 阴沉着
нахмурив брови蹙起眉毛,皱眉
Не припомните? (гл.)
припомнить(成体动词)想起, 记起, 记仇
Запорошил (гл., пр.вр.) стёкла
Запорошил是запорашивать的过去时形式(未完成体动词)把...盖上一层
стекло玻璃
Папироса (сущ., ж. р.)
烟卷, (阴性名词)(俄式带纸嘴的)香烟
коробка ~ос 一盒香烟
курить ~у 吸香烟
Отворять (гл.) калитку (сущ., ж.р. калитка)
Отворять(未完成体动词)打开, 敞开, 张开
калитка (阴性名词)便门, 小门; 篱笆门, 围墙门
Кусты сирени
丁香灌木
Увертюра (сущ., ж. р.)
序曲, (阴)
1. 序曲; 前奏曲
оперная увертюра 歌剧的序曲
2. (通常属标题音乐的)一部音乐作品
Отчизна (сущ., ж. р.)
(阴性名词)〈雅〉祖国; 故乡, 故土, 故里; 发源地, 产地
любовь к ~е 对祖国的爱, 爱国心
беззаветная преданность социалистической ~е 对社会主义祖国的无限忠诚
мать-отчизна 祖国母亲
Вихрастый (прил., м. р.) (形)
〈口语〉头发蓬乱竖立的
вихрастый парень 头发蓬乱竖立的小伙子
~ая голова 头发竖立着的脑袋
Колодезная (прил., ж. р.) вода (сущ., ж. р.)
Колодезная是колодезный的阴性形式〔形〕井的, 坑的, 槽的, 洞的, 孔的, 穴的
вода [阴性名词]水,水体
Кувшин (сущ., м. р.)
罐子
(阳性名词) (带把的, 高细颈的)罐子
глиняный кувшин 陶罐
Ветхая (прил., ж. р.)
(形容词阴性形式)
ветхий
1) 破旧[的] pòjiù[de], 陈旧[的] chénjiù[de]
ветхий домик - 破旧的小房子
2) (о человеке) 衰老的 shuāilǎode
ветхий старик - 衰老的人
Прихожая (сущ., ж. р.)
[阴性名词]外室, 前室, 门厅(入口处) 外厅, 前厅, 门厅(入口处)
Нахальный (прил., м. р.)
无耻的, -лен, -льна(形)<口>耍无赖的, 厚颜无耻的, 蛮不讲理的
нахальный человек 无耻之徒
нахальный ответ 厚颜无耻的回答.
Румяная (прил., ж. р.)
(形容词阴性形式)румяный面色绯红的, 红色的, 绯红色的
Обрусевший (прил., м. р.)
-ая, -ее[形][电脑]<谑>俄语化的
Починка (сущ., ж. р.) примусов (сущ., м. р. примус)
Починка[阴性名词] 修理, 修缮, 修理的东西 <口>修理(或修补)好的东西(或地方); 需要修理(或修补)的东西(或地方)
примус[阳性名词]煤油炉, 汽炉子
примусов是примус的复数二格形式
Ватник (сущ., м. р.)
(阳性名词)棉袄, 短棉大衣; 棉背心
Валенки (сущ., мн.ч.)
Сизое (прил., ср. р.) небо (сущ., ср. р.)
Сизое[形容词中性形式] сизый瓦灰色的, 灰蓝色的
небо(中性名词)天, 天空
Вздрогнуть (гл.)
-ну, -нешь[完][青年]<谑讽>
1. 喝酒(常用作劝酒令); 喝一口酒
Давайте вздрогнем, а то продрогнем. 我们喝点酒吧, 要不就要冻死了
2. 一饮而尽, 干了
Перила (сущ., мн. ч.)
(名词复数)
1. (楼梯, 桥梁等边缘的)栏杆
2. 栏杆, 护栏
Фуражка (сущ., ж. р.)
制帽, , 复二-жек(阴性名词)(有帽圈和帽檐的)制帽.
Прорубь (сущ., ж. р.)
(阴性名词)冰窟窿
ловить рыбу в ~и 在冰窟窿里捕鱼
Тотчас (нареч.)
(副词)立刻, 马上; 就
тотчас же - 立刻
эта улица тотчас за площадью - 这条街就在广场后边
Крыльцо (сущ., ср. р.)
(中性名词)台阶, 门廊
Сени (в сенях) (сущ., мн. ч.)
-ей, -ям(复)前室, 过道屋, 门厅, 穿堂(农村房屋和古代城市房屋中入口处和正房之间的小室)
В ~ях холодно. 前室里很冷
Окликнуть (гл.)
-ну, -нешь; -нутый[完]кого-что 叫住, 喊住; 呼唤, 喊来
окликнуть прохожего 喊住过路的人 ‖未
окликать, -аю, -аешь
Милостивой (прил., ж. р. милостивая)
(形)<旧>仁慈的, 慈善的; 宽厚的; 慈爱的
Китель (сущ., м. р.)
短袖外袍, , 复-и, -ей, -ям 或-я, -ей, -ям(阳)(单排扣立领或立翻领)制服上衣.
1. (单排扣立领或立翻领)制服上衣
2. 军常服上衣
制服(指军队和某些部门人员穿的直领制服)
военный китель 军服上衣
морской китель 海军服上衣
китель для работников ж.-д. транспорта 铁路员工制服上衣

Старик (сущ., м. р.) رجل عجوز
Облетевший المتطاير
Берёзовая (прил., ж. р.) نبات التامول роща (сущ., ж. р.) مجموعة صغيرة من النباتات
Берёзовая роща مجموعة اشجار(نباتات) التامول
Накликали (гл., пр. вр.) نقر
Домишки (сущ., мн. ч.) منزل صغير متهالك
Потрескивать (гл.) يصدر صوت كالقرقعة
Керосиновая (прил., ж. р.) лампа (сущ., ж. р.) فانوس، لمبة تعمل على الكيراسين
Пушкино (им.собств.) اسم مدينة
Лазарет (сущ., м. р.) مشفى في مكان عيش عام عالحيش أو السجن
Городок (сущ., м. р.) مدينة صغيرة (تصغير كلمة مدينة
Неуклюжий (прил.) شئ أو شخص حركاته غير متناسقة
Броненосец (сущ., м. р.) حيوان من فصيلة الحزاميات
Береговая оборона الحماية أو الجيش الساحلي
Расстроенный (прил., м. р.) рояль (сущ., м. р.) بيانو غير مدوزن
Не позволять (не позволяли) (гл.) أن لا يسمح لشي ما بالحدوث
Его карточка (сущ., ж. р.) بطاقته
Нахмурить (гл.), нахмурив брови عبس، مقطب الحواجب
Не припомните? (гл.) تتذكر
Папироса (сущ., ж. р.) سيجارة، كلمة قديمة للسيجارة
Отворять (гл.) калитку (сущ., ж. р. калитка) فتح البوابة
Кусты сирени نباتات الليلك
Увертюра (сущ., ж. р.) مفاتحة
Отчизна (сущ., ж. р.) البلد الام
Вихрастый (прил., м. р.) اشعث
Колодезная (прил., ж. р.) вода (сущ., ж. р.) مياة من اليئر
Кувшин (сущ., м. р.) ابريق
Ветхая (прил., ж. р.) مهلهل
Прихожая (сущ., ж. р.) المدخل
Нахальный (прил., м. р.) وقح
Румяная (прил., ж. р.) وردية
Обрусевший (прил., м. р.) أصبح روسي (يعيش منذ زمن طويل في روسيا و قد أصبح يشبههم)
Починка (сущ., ж. р.) примусов (сущ., м. р. примус) تصليح موقد الكيروسين
Ватник (сущ., м. р.) سترة مبطنة بالقطن
Валенки (сущ., мн. ч.) نوع أحذية
Сизое (прил., ср. р.) небо (сущ., ср. р.) سماء زرقاء
Растравлять себе сердце يسبب لنفسه القلق يسبب لنفسه القلق
Вздрогнуть (гл.) جفل
Перила (сущ., мн. ч.) درابزين
Фуражка (сущ., ж. р.) طاقية تابعة موحد مثلا الجيش
Прорубь (сущ., ж. р.) ثقب في الجليد يستعمل لصيد السمك في الشتاء
Тотчас (нареч.) حالا
Крыльцо (сущ., ср. р.) المدخل الجارحي
Сени (в сенях) (сущ., мн. ч.) الممر(المكان بيت المدخل وغرف المنزل
Окликнуть (гл.) ينادي مناداة
Милостивой (прил., ж. р. милостивая) رؤوف
Китель (сущ., м. р.) سترة للباس موحد